Persondatapolitik

Denne persondatapolitik omhandler hvordan jeg bruger og beskytter personlige informationer, som jeg kommer i besiddelse af i forbindelse med;

dit besøg på min hjemmeside
mailkorrespondance
telefonkontakt
terapiforløb hos mig
samt i forbindelse med foredrag og workshops

Alle personlige informationer, som du afgiver til mig, vil kun blive brugt i henhold til denne persondatapolitik.

Accept
Når du indgår et samarbejde med mig, accepterer du også de betingelser, der er beskrevet i denne persondatapolitik.

Der kan være særligt tilfælde, hvor du vil modtage en samtykkeerklæring, som du skal acceptere for vores videre samarbejde. Hvis dette er tilfældet, vil du blive informeret udførligt om, hvad du giver samtykke til og samtykket vil være frivilligt. 

Dataansvarlig
Som dataansvarlig kan jeg kontaktes på: mail@rikkethuesen.dk

Formål med indsamling af oplysninger
Når jeg indsamler oplysninger om dig, gør jeg det med bevidsthed og med specifikke formål for øje, som beskrevet herunder.

Bogføringssystem
Det er nødvendigt for mig at have dit navn, din mailadresse og dit telefonnummer, for at kunne sende dig en faktura/udskrive en dags dato for dit forløb, ligesom det er nødvendigt at kunne kontakte dig i tilfælde af misforståelser i forbindelse med betaling og fakturaer.

Mail, telefon og sms
Når vi skriver sammen på mail eller på sms, så ligger jeg inde med de oplysninger, du skriver til mig om. Derudover opbevarer jeg din mailadresse, telefonnummer samt dit navn.

Jeg benytter sikker mail (krypteret) – og både mail og sms gemmes kun, hvis de er relevante for vores samarbejde. I det tilfælde skrives de ud og gemmes sammen med din journal/ journaloptegnelser. Formålet med indsamling og opbevaring er, at kunne besvare og hjælpe dig i de oplysninger og eventuelle spørgsmål, du skriver til mig om.

Besøg på min hjemmeside
Når du besøger min hjemmeside, kan du benytte dig af min kontaktformular. Den videresender dine oplysninger til mit mailsystem og disse behandles som beskrevet ovenfor.

Cookies
Min hjemmeside benytter kun de cookies, der er nødvendige for at min side fungerer korrekt. Der indsamles altså ikke oplysninger om dig ved besøg på www.rikket.dk

Klient i forløb/journal
Når du indgår i et terapeutisk forløb, fører jeg journal/optegnelser over vores samtaler/sessioner. Dette gør jeg for at kunne støtte dig bedst muligt undervejs i forløbet.

Mange af oplysningerne i journalen karakteriseres som følsomme personoplysninger, og disse vil du blive bedt om at give udtrykkeligt samtykke til i separat formular. I denne samtykkeerklæring vil du blive oplyst om, hvilke informationer, jeg indhenter og opbevarer.

Nogle oplysninger er nødvendige for vores samarbejde og skal opbevares, for at dokumentere særlige regnskabsmæssige oplysninger. Dette drejer sig om navn, adresse, telefonnummer, mailadresse samt eventuelle økonomiske oplysninger, der er nødvendige i forhold til transaktioner m.v. (som beskrevet ovenfor).

Tilmelding til foredrag
Når du tilmelder dig et foredrag, vil dit navn og kontaktoplysninger bliver opbevaret, til foredraget er afviklet. Dette for at kunne kontakte dig i tilfælde af aflysning eller flytning af foredraget.

Videregives dine oplysninger?

Klient i forløb
Jeg går i supervision, og derfor kan oplysninger fra journaloptegnelser blive videregivet til supervisor. Jeg bestræber mig på at anonymisere dig bedst muligt og på den måde have din sikkerhed og integritet for øje.

Øvrige oplysninger
Jeg videregiver ikke oplysninger om dig til andre, medmindre det bliver mig pålagt i henhold til lovgivningen, eller hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til videregivelse.

Såfremt jeg videregiver information omkring dig til tredjeparter, udover ovenstående, vil jeg meddele dig dette og bede om dit samtykke.

Har andre adgang til dine oplysninger?
I tilfælde af, at andre (IT-supporter/reparatør/konsulenter) får adgang til min computer, telefon eller mit arkiv, vil denne have udfyldt fortrolighedserklæring inden, for på den måde at sikre, at eventuelle oplysninger forbliver fortrolige.

Tredjepartstjenester
Jeg benytter enkelte tredjepartstjenester i forhold til behandling af de oplysninger, jeg opbevarer om dig.

Det drejer sig om

Gigahost – hjemmeside og mailsystem
Alle personlige informationer, som videregives til dem, vil blive opbevaret i overensstemmelse med deresfortrolighedspolitik og der vil være indhentet databehandleraftale med disse for at sikre, at de lever op til Persondataforordningens regler.
Du kan se Gigahosts persondatapolitik HER

Hvis du ønsker at se disse databehandleraftaler, kan disse rekvireres på: mail@rikkethuesen.dk

I tilfælde af, at tredjepartstjenester befinder sig uden for EU, sikrer jeg mig, at de lever op til de standarder, der er godkendte i henhold til forordningen.

Kontrol af dine personlige informationer
Du kan til enhver tid skrive til mig på: mail@rikkethuesen.dk for at sikre dig, at jeg har de korrekte data liggende om dig.

Hvis og når vi bliver opmærksom på, at der er ændringer i dine oplysninger, retter jeg disse til hurtigst muligt.

Sletning af informationer

Økonomisystem
De data, der er nødvendige i forhold til mit økonomisystem, opbevares i henhold til lovgivningen i 5 år. Herefter vil de blive slettet.

Journal
Oplysninger og fortegnelse over vores fælles arbejde i terapiforløb opbevares i 6 måneder efter, at du har afsluttet et samarbejde hos mig. Begrundelsen for dette er, at bevare muligheden for eventuelt at fortsætte samarbejdet, hvis det skønnes nødvendigt på et senere tidspunkt.

I tilfælde af samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dette. Dette vil ikke påvirke vores samarbejde, udover at det vil blive vanskeligere at støtte dig på samme gode måde, som hvis jeg havde journaloptegnelser.

Ønsker du at få slettet dine oplysninger inden 6 måneder efter afsluttet samarbejde, kan du skrive til mig på mail@rikkethuesen.dk – herefter vil de blive slettet inden for 2 uger.

Mail, telefon og sms
Jeg sletter mails fra dig straks, og hvis du er i et forløb hos mig, vurderer jeg, om noget er vigtigt og skal gemmes. I dette tilfælde bliver det printet ud og lagt ind i din journal.

Øvrige mailhenvendelser bliver slettet straks, med mindre der afventes en beslutning eller et svar. Herefter slettes mails straks.

Sms slettes straks, medmindre der er noget, der er relevant at gemme i forhold til dit forløb. Disse gemmes så ligeledes i henhold til ovenstående.

Hvis du er klient hos mig, bliver dit navn og telefonnummer slettet i telefonen 30 dage efter, du har afsluttet forløbet.

Hvis du ringer til mig, uden at være klient eller på anden måde tilknyttet mit virke, vil jeg ikke gemme dine kontaktoplysninger i telefonen.

Har du tilmeldt dig foredrag via mail eller sms, vil mail eller sms blive slettet straks efter foredraget er afviklet, med mindre vi aftaler andet.

Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, jeg har indsamlet, og som jeg opbevarer og behandler om dig.

Du kan til enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

I tilfælde af samtykkeerklæring, kan du kræve denne tilbagekaldt.

Ønsker du at gøre ovenstående gældende, så kontakt mig på mail@rikkethuesen.dk

Kontakt
Hvis du har spørgsmål eller forslag vedrørende min Persondatapolitik er du velkommen til at kontakte mig på mail@rikkethuesen.dk

Klage
Ønsker du at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf. 33193200 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

Denne fortrolighedspolitik gælder for:

Rikke Thuesen, Psykoterapeut og sexolog
mail@rikkethuesen.dk